Categorie: APTITUDINI COGNITIVE;

Domeniul de aplicabilitate: evaluarea aptitudinilor cognitive, neuropsihologie, consiliere şi psihoterapie, test pentru specializarea psihologie educaţională.

BML este un instrument relevant pentru testarea memoriei de lucru, care acoperă ciclurile şcolare: elementar, gimnazial şi liceal.

Fiind un instrument psihometric util, atractiv, uşor de aplicat şi de scorat și cu o solidă susţinere teoretică, el răspunde standardelor actuale de construcţie pentru acest tip de teste.

BML este considerată prima baterie de memorie românească și include 5 subteste:

  • Memoria cuvintelor,
  • Memoria cifrelor,
  • Memoria vizuală,
  • Memoria ritmurilor,
  • Memoria secvențelor

Utilitatea acesteia se regăsește în psihologia școlară (anumite dificultăți de învățare), în psihologia dezvoltării (pentru depistarea anumitor anormalități și pentru inițierea unor măsuri de recuperare timpurie), în zona de clinică pediatrică, neuropsihologică și geriatrică, cât și în cercetarea psihologică (relaţiile dintre componenta verbală şi cea nonverbală din memorare şi învăţare).

sursa: www.testcentral.ro