Categorie: APTITUDINI COGNITIVE

Domeniul de aplicabilitate: evaluarea aptitudinilor cognitive, consiliere şi psihoterapie, test pentru specializarea psihologie clinica.

GAMA (General Ability Measure for Adults) evalueaza aptitudinea intelectuala generala cu ajutorul unor itemi care necesita utilizarea rationamentului si logicii în rezolvarea de probleme care utilizeaza exclusiv designuri si forme abstracte.

Utilizarea de figuri abstracte nonverbale are scopul de a minimiza efectele cunostintelor, exprimarii verbale si a întelegerii verbale asupra scorurilor testului. GAMA prezinta astfel avantajele unui instrument accesibil unei varietati largi de oameni, cu deprinderi de comunicare diferite si provenind din medii diverse din punct de vedere lingvistic, cultural si educational.

Testul este format din 66 de itemi grupati în patru subscale: Identitati, Succesiuni, Analogii si Constructii. Se calculeaza atât un coeficient de inteligenta (IQ) GAMA total, cât si scoruri pe fiecare dintre subteste.

sursa: www.testcentral.ro