Categorie: PERSONALITATE

Domeniul de aplicabilitate: evaluarea personalitătii, orientare vocaţională, consiliere şcolară, psihoterapie, test pentru specializarea psihologie clinică. 

HiPIC (Hierarchical Personality Inventory for Children) este un instrument comprehensiv, destinat evaluării diagnostice a personalității normale a copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 13 ani. 

HiPIC descrie diferențele dintre comportamentele și atitudinile copiilor. Astfel, utilizat în context clinic sau pedagogic, permite evaluarea stilului emoțional, interpersonal, motivațional și comportamental al celor mici, pornind de la cele 5 mari dimensiuni ale personalității.

Chestionarul se adresează fie părintelui (tutorelui/ cadrului didactic), fie oricărei persoane care întrunește criteriul frecvenței de interacțiune cu copilul evaluat. Administrarea se bazează pe răspunsurile în cinci trepte oferite celor 144 de afirmații, care înfățișează comportamente concrete și observabile ale copilului.

În practică, HiPIC este utilizabil în contextul clinic pentru cunoașterea punctului de pornire în terapie, pentru identificarea resurselor și vulnerabilităților și pentru setarea obiectivelor terapeutice. În contextul educațional-pedagogic, HiPIC permite evaluarea stilului de învățare al copilului, dar și compatibilitatea dintre abilitățile parentale și personalitatea fiului/fiicei.

sursa: www.testcentral.ro