Categorie: APTITUDINI COGNITIVE

Domeniul de aplicabilitate: evaluarea aptitudinilor cognitive, screening si diagnoza, AUTISM, neuropsihologie, consiliere şi psihoterapie, test pentru specializarea psihologie clinica. 

SON-R este un instrument de evaluare a aptitudinilor cognitive adresat copiilor cu vârste cuprinse între 2 ani și jumătate și 7 ani. Avantajul său incontestabil este că face posibilă o evaluare largă a funcționării mentale, fără să fie dependent de abilitățile de limbaj ale copilului evaluat.

Pentru că nu implică utilizarea limbajului – este permisă aplicarea lui în cazul copiilor care suferă de o tulburare de limbaj, vorbire sau auz, copii surzi, copii autiști, copii cu probleme de dezvoltare socială sau copii imigranți, care au o altă limbă maternă decât limba specialistului care realizează administrarea testului.

Scorurile obținute de copil la cele 6 subteste diferite sunt combinate pentru a forma un scor al inteligenței, care reprezintă abilitatea copilului, în comparație cu grupul său de vârstă.

Tabelele cu norme separate permit ca scorurile totale să fie calculate și separat pentru sarcinile de performanță și pentru sarcinile care presupun în principal raționament abstract. Itemii din cadrul subtestelor SON-R 2½-7 sunt aranjați în ordinea crescătoare a dificultății.

sursa: www.testcentral.ro