TTCT-Torrance Tests of Creative Thinking

TTCT-Torrance Tests of Creative Thinking

Categorie: CREATIVITATE

Domeniul de aplicabilitate: consiliere și psihoterapie, consiliere școlară și orientare vocațională, teste pentru specializarea clinică.

Torrance Tests for Creative Thinking sunt fără doar și poate cele mai celebre instrumente utilizate la nivel internațional pentru măsurarea creativității.

Testele Torrance de Gândire Creativa sunt metode de măsurare hibride, cantitativ-calitative, bazate pe culegerea deschisă, proiectivă, a răspunsurilor persoanei evaluate în domeniul creativității.

Testele Torrance de Gândire Creativa tind la evaluarea exprimării creativității în doua ipostaze fundamentale: o ipostază în care reacțiile la stimuli sunt culese de la persoanele evaluate sub formă verbală și una în care reacțiile sunt culese sub formă figurală, în desene. Pentru fiecare din aceste ipostaze sunt oferite două forme alternative, Forma A și Forma B. Astfel, Testele Torrance de Gândire Creativa se regăsesc în patru forme: Formele Figurale A și B și Formele Verbale A și B.

Creativitatea este evaluată prin 5 indicatori: Fluența (abilitatea de a produce un mare număr de idei); Flexibilitate (abilitatea de a produce o mare varietate de idei), Elaborare (abilitatea de a dezvolta, construi sau completa o idee), Originalitate (abilitatea de a produce idei neobișnuite, statistic cu o frecvență redusă, deloc banale sau evidente) și Rezistenta la închiderea prematură a imaginii (abilitatea de a lua în considerare o gamă largă de informații).

sursa: www.testcentral.ro

SDS-Holland / Holland Self-Directed Search

SDS-Holland / Holland Self-Directed Search

Categorie: CONSILIERE ȘCOLARĂ

Domeniul de aplicabilitate: consiliere vocațională și profesională, psihologie organizațională.

Celebrul test Holland (Self-Directed Search) este un instrument utilizat în autoevaluare, ceea ce înseamnă că este un instrument care poate fi folosit și în varianta auto-administrare, auto-scorare și auto-interpretare. Scopul său principal este acela al evaluării în vederea consilierii profesionale.

Testul include două caiete: unul de evaluare și unul care conține o clasificare ocupațională utilă persoanei care s-a autoevaluat în alegerea parcursului de dezvoltare ulterioară.

SDS a fost dezvoltat cu două obiective principale: (a) pentru a crește numărul persoanelor pe care un consilier le poate deservi și (b) pentru a oferi o recomandare profesională bazată pe propria experiență persoanelor care nu au, sau nu doresc să aibă, acces la un consilier vocațional.

sursa: www.testcentral.ro

LSI Learning Styles Inventory

LSI Learning Styles Inventory

Categorie: CONSILIERE SCOLARA

Domeniul de aplicabilitate: testare educațională, consiliere școlară.

Learning Styles Inventory este un instrument omnibus, structurat, care conține 69 itemi și a fost construit pentru a măsura preferințele, temperamentul și stilurile de învățare ale elevilor.

LSI poate fi administrat elevilor individual sau în grup, creion-hârtie sau on-line. LSI se adresează copiilor și adolescenților, limita minimă de vârstă în aplicare fiind de 8 ani. Cei mai mulți dintre adolescenți vor completa chestionarul în mai puțin de 30 de minute.

LSI masoară preferințele elevilor pentru 8 stiluri de bază, grupate în 4 perechi de scale: Extravert sau Introvert, Practic sau Imaginativ, Rațional sau Sentimental și Organizat sau Flexibil. Fiecare persoană manifestă calități asociate cu toate cele 8 stiluri, dar oamenii preferă, în general, un stil din fiecare pereche, în detrimentul celuilalt. Calitățile indicate de LSI nu sunt fixe și rigide, ci ele se descriu sub forma preferințelor și înclinațiilor.

O persoană poate alege între două orientări opuse privitor la fiecare scală. Alegerea poate reflecta preferința persoanei, cerințele unei anumite situații sau ambele. Scorurile pe cele 8 scale se grupează și în cele 4 temperamente ale lui Keirsey: Practic-Organizat, Practic-Flexibil, Imaginativ-Rațional și Imaginativ-Sentimental.

sursa: www.testcentral.ro

EFE-Evaluarea Funcționării Eului

EFE-Evaluarea Funcționării Eului

Categorie: TESTE PROIECTIVE; PERSONALITATE

Domeniul de aplicabilitate: evaluarea personalității, teste proiective, consiliere și psihoterapie, test pentru specializarea psihologie clinică.

Evaluarea Funcționării Eului reprezintă o modalitate de descriere și investigare a personalității. Autorul a definit funcțiile eului în termeni operaționali, după modelul sub-testelor din cadrul Testul de Inteligență Wechsler-Bellevue (WAIS).

EFE oferă un profil de spectru larg al personalității cu mult mai larg decât majoritatea testelor pentru starea mintală, cu informații specifice despre natura și gradul disfuncțiilor eului și despre cum aceste deficite afectează alte zone ale funcționării personalității. Rezultatul global constă în încadrarea subiectului într-unul din cele patru registre de funcționare: normal, nevrotic, borderline sau psihotic, cu posibilitatea analizei detaliate a aspectelor cu trăsături psihopatologice.

Deși constituie un instrument de sine stătător, EFE face parte integrantă și din protocolul de aplicare a TAT (cu o pagina specială în cadrul formularului).

sursa: www.testcentral.ro

TAC-TESTUL APERCEPȚIEI PENTRU COPII

TAC-TESTUL APERCEPȚIEI PENTRU COPII

Categorie: TESTE PROIECTIVE; PERSONALITATE

Domeniul de aplicabilitate: evaluarea personalității, teste proiective, consiliere și psihoterapie, test pentru specializare psihologie clinică.

Testul Apercepției pentru Copii este versiunea pentru copii cu vârste cuprinse între 3 și 10 ani a cunoscutului TAT (Thematic Apperception Test), de H. Murray și vizează investigarea personalității prin intermediul semnificațiilor psihodinamice.

Utilizând 10 planșe în care diferite animale antropomorfizate sunt ilustrate în diverse situații (versiunea TAC-A), testul solicită subiecților construirea de mici povestiri pe marginea acestor imagini.

Interpretarea se referă la 10 aspecte ale structurii de personalitate, stabilite de autor ca fiind relevante pentru acest interval de vârstă, printre acestea regăsindu-se:

– Principalele nevoi și pulsiuni;

– Concepția despre mediul (lumea) din jur;

– Relații interpersonale;

– Conflicte semnificative;

– Natura anxietăților;

– Principalele defense împotriva conflictelor și temerilor;

– Adecvarea supraeului;

– Integrarea eului.

Sursă: www.testcentral.ro